Santex

Ända sedan starten 1982 har Santex varit en föregångare inom uterumsbranschen. Idag är vi Skandinaviens ledande tillverkare – en position som vi nått tack vare aktiv fokusering på kvalitet i alla led: från konstruktion och inköpsrutiner via tillverkning och försäljning, till den färdiga leveransen hem till dig. Det är dessutom en position som vi trivs med – och som vi tänker försvara även fortsättningsvis.

Läs mer om Santex

santex_logo_cmyk_version_mo__rk_hi